Ogłoszenie wyników postępowania nr 51/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 51/2021 z dnia 22 grudnia 2021) złożyła firma:
Syntal Chemicals Sp. z o. o.
ul. Łabędzka 59
44-121 Gliwice

  • Całkowita wartość zamówienia: 58 750 € netto = 271 683,50 PLN*
    *średni kurs walut NBP z dn. 22.12.2021 r. (termin zapytania ofertowego)
  • Gwarantowany czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 120 dni
  • Oferta wpłynęła 04/01/2021

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85620

Comments are closed.