Ogłoszenie wyników postępowania nr 50/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 50/2021 z dnia 22.12.2021) złożyła firma:

„Shim-pol A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J.
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin

  • Całkowita wartość zamówienia: 330 240, 00 PLN netto
  • Gwarantowany termin instalacji urządzeń: do 4 tygodni od podpisania umowy i złożenia zamówienia
  • Oferta wpłynęła 04/01/2021

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85510

Comments are closed.