Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 5/2023 z dnia 23 marca 2023 r. złożyła firma:

Część I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XXI:

  • „SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin

Nr częściCałkowita wartość zamówienia [PLN netto]Termin płatności fakturyOferta wpłynęła
I2880,0030 dni28/03/2023
IV5423,0030 dni28/03/2023
V3300,0030 dni28/03/2023
VI1440,0030 dni28/03/2023
VIII4085,0030 dni28/03/2023
IX1496,0030 dni28/03/2023
X11590,0030 dni28/03/2023
XI4480,0030 dni28/03/2023
XII1870,0030 dni28/03/2023
XIII4420,0030 dni28/03/2023
XXII5868,0030 dni28/03/2023

Część II, III, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI:

  • Phenomenex Ltd.

Melville House Queens Avenue, Hurdsfield Industrial Estate, Macclesfield, Cheshire, SK10 2BN

Nr częściCałkowita wartość zamówienia [PLN netto]Termin płatności fakturyOferta wpłynęła
II1489,0030 dni28/03/2023
III1489,0030 dni28/03/2023
VII1489,0030 dni28/03/2023
XV3771,0030 dni28/03/2023
XVI3745,0030 dni28/03/2023
XVII3771,0030 dni28/03/2023
XVIII4084,0030 dni28/03/2023
XIX3672,0030 dni28/03/2023
XX3625,0030 dni28/03/2023
XXI2999,0030 dni28/03/2023

Część XIV:

  • Bujno Chemicals Marcin Synak

ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 3298,00 zł netto
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła: 28/03/2023

Część XXIII:

  • Danlab Danuta Katryńska

ul. Handlowa 6D

15-399 Białystok

  • Całkowita wartość zamówienia: 6145,00 zł netto
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła: 27/03/2023

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138340

Comments are closed.