Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2020 z dnia 25/03/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert złożył:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 32 500,00 PLN netto
Dostarczenie wyników poszczególnych analiz: w ciągu 3 dni od daty dostarczenia próbki
Oferta Uniwersytetu Warszawskiego wpłynęła 01/04/2020

Comments are closed.