Ogłoszenie wyników postępowania nr 48/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertą spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert nr 48/2022 z dnia 11/05/2022 przedstawiła firma:

  • Chemat Adam Taszner
  • Całkowita wartość zamówienia: 6 465,70 PL netto
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
  • Oferta wpłynęła 18.05.2022

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108274

Comments are closed.