Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

„Shim-pol A. M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J.
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin

Całkowita wartość zamówienia: 266 526,00 PLN netto
Gwarantowany termin instalacji urządzeń: 6 tygodni od daty podpisania umowy
Oferta wpłynęła 26 maja 2021 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48989?sekcja=oferty

Comments are closed.