Ogłoszenie wyników postępowania Nr 4/2020 z dnia 12/03/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej – Część 1

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Całkowita wartość zamówienia: 60 112,23 PLN netto
Oferta firmy VWR International Sp. z o.o. wpłynęła 19/03/2020

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej Część 2

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21,
87-100 Toruń
Całkowita wartość zamówienia: 4444,00 PLN netto
Oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. wpłynęła 23/03/2020

Comments are closed.