Ogłoszenie wyników postępowania Nr 33/2021 z dnia 29/11/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że ofertę zwycięską, spełniającą wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Dostawa produktów z Części 1

Idalia Ludwikowscy Sp. J

  • Całkowita wartość zamówienia: 6 495,00 PLN netto
  • Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie

Oferta wpłynęła 06.12.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81408

Comments are closed.