Ogłoszenie wyników postępowania Nr 3/2021 z dnia 08/03/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 24 000 PLN netto

Oferta Uniwersytetu Warszawskiego wpłynęła: 12 marca 2021 r.

Comments are closed.