Ogłoszenie wyników postępowania nr 29/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę na wynajem powierzchni laboratoryjnej i powierzchni biurowej, spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Całkowita wartość zamówienia: 553 049,64 PLN netto
  • Deklarowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 listopada 2021 r.
  • Data wpłynięcia oferty: 11 października 2021 r.

Comments are closed.