Ogłoszenie wyników postępowania nr 28/2023

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 28/2023 z dnia 14 kwietnia 2023) złożyła firma Quinta – Analytica s.r.o..

  • Całkowita wartość zamówienia: 223 650,00 EUR* =  1 039 838,31 PLN NETTO
  • (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 14 kwietnia 2023r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 12/05/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154746?sekcja=oferty

Comments are closed.