Ogłoszenie wyników postępowania nr 26/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniające jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 26/2022 (z dnia 22.03.2022 r.) złożyła firma:

Eprus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Leszczyńska 32

43-300 Bielsko Biała

  • Całkowita wartość zamówienia: 8 536,00 PLN netto
  • Czas realizacji zamówienia: do 4 tygodni
  • Oferta wpłynęła 29/03/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100012

Comments are closed.