Ogłoszenie wyników postępowania nr 23/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym przedstawiła firma Syntal Chemicals Sp. z o.o.

  • Całkowita wartość zamówienia: 6250 EUR netto (28 438,75 PLN* netto)
    (* przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 15 września 2021 r.)
  • Termin realizacji zamówienia: 90 dni
  • Data wpłynięcia oferty: 20/09/2021

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69596?sekcja=oferty

Comments are closed.