Ogłoszenie wyników postępowania nr 22/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1
VWR International Sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 6632 PLN netto
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie
Data wpłynięcia oferty: 17/09/2021

Dostawa produktów z Części 2
ALChem Grupa Sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 19 211,37 PLN netto
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie
Data wpłynięcia oferty: 17/09/2021

Dostawa produktów z Części 3
ALChem Grupa Sp. z o.o.
Całkowita wartość zamówienia: 13 072,89 PLN netto
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie
Data wpłynięcia oferty: 17/09/2021

Comments are closed.