Ogłoszenie wyników postępowania nr 20/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 23/2022 z dnia 23 lutego 2022) złożyła firma WUXI APPTEC (HONG KONG) LIMITED.

  • Całkowita wartość zamówienia: 45 520 USD = 181 793,22 PLN
    (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 23 lutego 2022 r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 03/03/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95213?sekcja=oferty

Comments are closed.