Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2021 z dnia 18/02/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz
ul. Nowodworcowa 11/1
81-581 Gdynia

Całkowita wartość zamówienia: 12276,00 PLN netto
Oferta firmy VINC wpłynęła 24.02.2021

Dostawa produktów z Części 2

Th. Geyer Polska sp. z o.o.
ul. Czeska 22A
03-902 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia: 23442,00 PLN netto
Oferta firmy Th. Geyer wpłynęła 26.02.2021

Comments are closed.