Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2020 z dnia 07/02/2020

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 2/2020 z dnia 07/02/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1

WITKO Sp. z o.o.
92-332 Łódź
Al. Piłsudskiego 143
Całkowita wartość zamówienia: 8 357,00 PLN netto
Oferta firmy WITKO Sp. z o.o. wpłynęła 19/02/2020

Dostawa produktów z Części 2

Inter-Chem Poznań Sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 3A
61-315 Poznań
Całkowita wartość zamówienia: 8 044,00 PLN netto
Oferta firmy Inter-Chem Poznań Sp. z o.o. wpłynęła 19/02/2020

Dostawa produktów z Części 3

Alfachem Sp. z o. o.
Ul. Unii Lubelskiej 3
61 – 249 Poznań
Całkowita wartość zamówienia: 1 528,22 PLN netto
Oferta firmy Alfachem Sp. z o. o. wpłynęła 19/02/2020

Dostawa produktów z Części 4

P.H. VINC
ul. Nowodworcowa 11/1
81-581 Gdynia
Całkowita wartość zamówienia: 11 749,51 PLN netto
Oferta firmy P.H. VINC wpłynęła 19/02/2020

Comments are closed.