Ogłoszenie wyników postępowania nr 2/202

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024) złożyła firma:

Część 1:  Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia:   54 186,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 24.01.2024 r.

Część 2: Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 • Całkowita wartość zamówienia: 4 884,39 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 19.01.2024 r.

Część 3: VWR International Sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 • Całkowita wartość zamówienia: 7 424,76 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia:  w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 23.01.2024 r.

Część 4: Idalia Ludwikowscy Spółka Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 • Całkowita wartość zamówienia: 33323,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 24.01.2024 r.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183604?sekcja=oferty

Comments are closed.