Ogłoszenie wyników postępowania nr 19/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 19/2022 z dnia 18 lutego 2022) złożyła firma:

Część 1:

VWR International Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

  • Całkowita wartość zamówienia: 35 900,00 PLN NETTO
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
  • Oferta wpłynęła 01/03/2022

Część 2:

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

  • Całkowita wartość zamówienia: 6 643,40  PLN NETTO
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 4 tygodnie
  • Oferta wpłynęła 25/02/2022

Część 3:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94471

Comments are closed.