Ogłoszenie wyników postępowania Nr 18/2021 z dnia 01/12/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertą spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International Sp. z o. o.

  • Całkowita wartość zamówienia: 32 488, 00 PL netto
  • Czas realizacji zamówienia: do 6 tygodni


Oferta wpłynęła 10.12.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/81976

Comments are closed.