Ogłoszenie wyników postępowania nr 17/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 17/2022 z dnia 14 lutego 2022) złożyła firma:

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

  • Całkowita wartość zamówienia: 9980,00 PLN
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 18/02/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/93561

Comments are closed.