Ogłoszenie wyników postępowania Nr 17/2021 z dnia 27/10/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

 • Części 1 Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 30946,00 PLN netto
 • Oferta wpłynęła 17.11.2021
 • Części 2 P.H. VINC A. Jurkiewicz
 • Całkowita wartość zamówienia: 4691,00 PLN netto
 • Oferta wpłynęła 17.11.2021
 • Części 3 VWR International Sp. z o. o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 7821,94 PLN netto
 • Oferta wpłynęła 17.11.2021
 • Części 4 Alfachem Sp. z o.o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 29226,77 PLN netto
 • Oferta wpłynęła 12.11.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76514?sekcja=oferty

Comments are closed.