Ogłoszenie wyników postępowania Nr 16/2021 z dnia 27/10/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

 • Części 1 Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 12680,00 PLN netto
 • Oferta wpłynęła: 17.11.2021
 • Części 2 Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 39986,50 PLN netto
 • Oferta wpłynęła: 17.11.2021
 • Części 3 Th. Geyer Polska Sp. z o.o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 9208,00 PLN netto
 • Oferta wpłynęła: 17.11.2021
 • Części 4 VWR International Sp. z o. o.
 • Całkowita wartość zamówienia: 37673,92 PLN netto
 • Oferta wpłynęła: 17.11.2021
 • Części 5 Anchem Plus M. Malczewski
 • Całkowita wartość zamówienia: 4332,00 PLN netto
 • Oferta wpłynęła: 16.11.2021
 • Części 6 Anchem Plus M. Malczewski
 • Całkowita wartość zamówienia:80124,00 PLN
 • Oferta wpłynęła: 16.11.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76503?sekcja=oferty

Comments are closed.