Ogłoszenie wyników postępowania nr 15/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 15/2022 z dnia 28 lutego 2022) złożyła firma WUXI APPTEC (HONG KONG) LIMITED.

  • Całkowita wartość zamówienia: 4 881 038 USD = 20 483 275,97 PLN (przeliczono wg średniego kursu NBP z dn. 28 lutego 2022 r. – dnia publikacji zapytania ofertowego)
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 08/04/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95887?sekcja=oferty

Comments are closed.