Ogłoszenie wyników postępowania nr 100/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr 100/2022 z dnia 9 grudnia 2022 złożyła firma:

Część 1:

ANCHEM PLUS MARIUSZ MALCZEWSKI
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

  • Całkowita wartość zamówienia: 6 893,00  PLN NETTO
  • Czas realizacji zamówienia: nie więcej niż 1 tydzień
  • Oferta wpłynęła 22/12/2022

Część 2:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13834

Comments are closed.