Ogłoszenie wyników postępowania nr 10/2021

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1
Idalia Ludwikowscy Sp. J.
Całkowita wartość zamówienia: 17 320,00 PLN netto
Oferta wpłynęła 25.08.2021

Dostawa produktów z Części 2
Idalia Ludwikowscy Sp. J.
Całkowita wartość zamówienia: 15540,00 PLN netto
Oferta wpłynęła 25.08.2021

Dostawa produktów z Części 3
Alchem Grupa Sp.z o.o..
Całkowita wartość zamówienia: 20487,94 PLNPLN netto
Oferta wpłynęła 25.08.2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64954?sekcja=oferty

Comments are closed.