Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2024

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 1/2024 z dnia 22 stycznia 2024) złożyła firma:


Część 1:  VWR International Sp. z o. o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 • Całkowita wartość zamówienia: 16 199,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 23.01.2024 r.

Część 2: Labo24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

 • Całkowita wartość zamówienia: 61 499,58 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 23.01.2024 r.

Część 3: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Mariusz Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

 • Całkowita wartość zamówienia: 1 427,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 24.01.2024 r.

Część 4: Nie wpłynęła żadna oferta

Część 5: Nie wpłynęła żadna oferta

Część 6: Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa

 • Całkowita wartość zamówienia: 100 797,00 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 23.01.2024 r.

Część 7: Labo24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

 • Całkowita wartość zamówienia: 1996,23 zł netto
 • Termin realizacji zamówienia: w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia złożenia zamówienia
 • Oferta wpłynęła: 23.01.2024 r.

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/183613?sekcja=oferty

Comments are closed.