Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2022

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym (nr 1/2022 z dnia 2 lutego 2022) złożyła firma Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

  • Całkowita wartość zamówienia: 272 250 EUR = 1 238 737,5 PLN
  • Termin płatności faktury: 30 dni
  • Oferta wpłynęła 04/03/2022

Wyniki postępowania zostały opublikowane na Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91294?sekcja=oferty

Comments are closed.