Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2020 z dnia 31/01/2020

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2020 z dnia 31/01/2020

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepsze oferty spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Dostawa produktów z Części 1 i 2

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Całkowita wartość zamówienia: 102 215,89 PLN netto (część 1: 46 859,95 PLN netto, część 2: 55 355,94 PLN netto).

Dostawa produktów z Części 3 i 4

WITKO Sp. z o.o.
92-332 Łódź
Al. Piłsudskiego 143

Całkowita wartość zamówienia: 15 912 PLN netto (część 3: 7 945,90 PLN netto , część 4: 7 775,66 PLN netto).

Comments are closed.