Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2019 z dnia 09/12/2019

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 1/2019 z dnia 09/12/2019

Przedmiot zamówienia: dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej

Po zebraniu wszystkich informacji oraz przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja przeprowadzająca procedurę w imieniu Zamawiającego, stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą jednocześnie wszystkie wymogi zawarte w zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma Donserv Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa.

Całkowita wartość zamówienia: 118 300,00 PLN netto.

Wyniki przeprowadzonej procedury zostały upublicznione na Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Comments are closed.