Anulowanie zaproszenia do składania ofert cenowych nr 9/2020.

Informujemy, że Zamawiający w dniu 29 września anulował Zaproszenie do składania ofert cenowych nr 9/2020.

Comments are closed.