Analiza farmaceutyczna

Integralnym elementem prac z zakresu syntezy chemicznej i rozwoju formulacji produktów leczniczych jest opracowanie metod analitycznych, dzięki którym można w wiarygodny i niezawodny sposób oceniać jakość otrzymywanych produktów.

Korzystając z aktualnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia Zespołu Pikralida w zakresie analizy farmaceutycznej świadczymy prace B+R obejmujące:

 • identyfikację i oznaczanie ilościowe zanieczyszczeń (lub charakterystyka)
 • charakteryzację fizykochemiczną substancji czynnych i substancji badanych
 • wsparcie wyboru dostawców substancji czynnych obejmujące weryfikację dokumentacji oraz analizy próbek substancji czynnych
 • weryfikację metod analitycznych
 • rozwój metod analitycznych
 • walidację metod analitycznych
 • rozwój i optymalizacja warunków badań uwalniania
 • transfer metod analitycznych do miejsca wytwarzania
 • badania stabilności (wstępne i GMP*)
 • przygotowanie odpowiednich sekcji dokumentów regulacyjnych (Dossier Badanego Produktu Leczniczego, Moduł 3)
 • przeprowadzania audytów miejsca wytwarzania

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z aktualną wiedza i wymogami regulacyjnymi oraz w najwyższym standardzie prowadzenia badań naukowych.

* usługi realizowane we współpracy z Partnerami biznesowymi