Akademia Efektywnych Badan Przedklinicznych

W ubiegłym tygodniu zakończyła się Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych – inicjatywa będąca owocem współpracy Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii i Pfizer Polska.

Celem Akademii było m.in. podniesienie świadomości polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii o wyzwaniach jakie wiążą się z odkrywaniem nowych leków oraz o złożoności tych procesów. Efektem projektu ma być zwiększenie zakresu i efektywności prowadzonych badań naukowych oraz podniesienie poziomu komercjalizacji wyników badań dostarczanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich wynalazków na arenie międzynarodowej, a dalszej perspektywie do przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.
Nasz zespół miał ogromną przyjemność być częścią tej inicjatywy i poprowadził zajęcia, podczas których podzielił się swoimi doświadczeniami w rozwoju leków innowacyjnych.
Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego Akademię Efektywnych Badan Przedklinicznych dostępnego na profilu PACTT na LinkedIn.

Comments are closed.